#deftigeloonsverhoging

#kwaliteitsvolleafsprakenthuiswerk

#beterejobkansen

#beterebalanswerk-privé

#wemakenhetbeter

MEER DRAAGVLAK
VOOR HOGERE LONEN

We rekenen op jullie steun. Informeer je! Teken de petitie! Stuur je filmpjes en foto's door

Momenteel onderhandelen vakbonden en werkgevers over loonsverhogingen, tijdskrediet, regeling eindeloopbaan, ...