Het nieuwe Interprofessioneel Akkoord (IPA) werd onlangs goedgekeurd

Dankzij onze gezamenlijke acties wisten we heel wat te verwezenlijken.

Op twee realisaties mogen we best trots zijn:

  • De minimumlonen worden voor het eerst sinds 2008 verhoogd;
  • En er komen ruimere mogelijkheden voor landingsbanen.

De afgelopen maanden voerde ACV Puls samen met andere ACV-centrales actie voor jouw rechten. We vertolkten je stem tijdens de onderhandelingen. Een aantal belangrijke eisen gaan we zeker blijven opvolgen:

  • de uitbreiding van de overurenregeling
  • de loonnormwet

Het laatste woord is duidelijk nog niet gezegd, maar onze inspanningen lonen.
Bedankt voor je steun en samen blijven we voor onze rechten opkomen!

ACV sprak zich op 22 juni uit
over ontwerp van sociaal akkoord

In de nacht van 7 op 8 juni kwamen de sociale partners tot een akkoord over minimumlonen, eindeloopbaan, harmonisering van aanvullende pensioen en flexibiliteit. Het ACV legt dit ontwerp van akkoord nu voor aan de achterban en  spreekt er zich op 22 juni over uit.

In voorbereiding van deze ACV Raad, legt ACV Puls het voorontwerp ter consultatie voor aan de Raad van ACV Puls op maandag 21 juni.

Op 4 juni hebben we onze strijd voortgezet

12 vakbondscentrales van het ACV en het ABVV hebbe vrijdagochtend 4 juni actie gevoerd. Met deze actie protesteren wij zowel bij de partijen van de Vivaldi-regering als bij de werkgeversvertegenwoordigers.

Wij blijven ijveren voor vrije loononderhandelingen en aanvaarden de dwingende loonnorm van maximaal 0,4% voor 2021 – 2022 niet.

De absurde en oneerlijke loonnorm moet weg en we willen echte oplossingen voor de loopbanen van werknemers:

  1. de verhoging van de minimumlonen en lage lonen
  2. de bescherming van jobs die bedreigd worden door de crisis
  3. landingsbanen vanaf 55 jaar – SWT vanaf 60 jaar

Delegaties zullen vrijdag vanaf 10 uur aanwezig zijn voor de 7 Brusselse zetels van de partijen van de regering-De Croo. Vanaf 11 uur verzamelen de 7 delegaties zich voor het VBO.

© 2021 ACV Puls